Jumat, 04 Februari 2011

Sebuah Do'a bagi Sahabat

Semoga Allah merahmati mereka
yang memimpin perjalanan,
dan mereka yang mengikuti,
dan mereka yang memenuhi janji-janjinya,
dan mereka yang berupaya
untuk memenuhi janji-janjinya,
dengan kemuliaan dan kekayaan-Nya,
ganjaran dan anugerah-Nya.

Karena Dialah Sang Penerima permohonan,
dan Pemberi harapan paling mulia;
dan Allahlah pelindung terbaik,
dan yang Maha Merahmati
dari semua yang berkasih-sayang,
dan Kawan berjalan terbaik,
dan Pewaris terbaik,
dan Pengganti terbaik untuk semua yang
telah kita habiskan,
dan yang Maha Mencukupi bagi semua yang tekun,
yang menanam dan memelihara lahan amal-shaleh.

Shalawat dan salam
bagi Muhammad, SAW
dan semua nabi dan rasul.
Amiin yaa Rabb al-alamiin.

Sumber:
Rumi: Matsnavi, bagian pengantar ke Jilid IV
Terjemahan ke Bahasa Inggris oleh Nicholson.

1 komentar:

KISAH SUKSES IBU HERAWATI mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.